Kako postati vozač?

1. Zdravstveni pregled se obavlja u svim licenciranim domovima zdravlja uz izdavanje ljekarskog uvjerenja.

2. Teoretski dio obuhvata obavezno prisustvo predavanju o saobraćajnim propisima, neophodnim za željenu kategoriju, kao i pripremu za polaganje završnog testa.

Teoretska nastava se odvija u savremeno opremljenoj učionici naše auto škole, gdje predaje licencirani predavač, saobraćajni inžinjer drumskog smjera.
Broj teoretskih časova za pojedine kategorije odredjen je nastavnim planom naše auto škole, koji je u skladu s pravilnikom o polaganju vozačkog ispita.
Polaznicima naše auto škole besplatno nudimo savremena učila i pomagala, u obliku udžbenika i softverskog programa na CD-u, a sve radi što lakšeg usvajanja neophodnog znanja.
Nadzirano učenje teoretskog dijela provjeravamo, a nakon položenog predtesta, kandidat pristupa polaganju teoriskog ispita, koji organizuje Ministarstvo Obrazovanja i Nauke Kantona Sarajevo.
Polaganje završnog ispita obavlja se pismenim testiranjem i traje 50 do 60 minuta, ovisno o kategoriji koju kandidat polaže.

3. Prva pomoć je oblast o pružanju prve pomoći povrijeđenim u saobraćajnoj nesreći.
Edukacija i testiranje obavlja se u Crvenom krstu opštine prebivališta kandidata za vozača.

4. Praktično osposobljavanje je usvajanje znanja i vještine u upravljanju motornim i priključnim vozilima određenih kategorija, uz primjenu važećih saobraćajnih propisa.
Mi našim kandidatima garantujemo bezbjedno učestvovanje u saobraćaju za vrijeme obuke kao i nakon položenog završog ispita.
Praktičnu obuku kategorija za koje smo licencirani, radimo krajnje savjesno, odgovorno, disciplinovano i strpljivo, gdje požrtvovano prenosimo svoje znanje našim kandidatima.
Praktično osposobljavanje sadrži nastavnim planom predviđene teme i etape obuke srazmjerno stepenu osposobljenosti kandidata, a s obavezom prelaska svih tema osposobljavanja za svakog kandidata. Velikim iskustvom uspijevamo svojim kandidatima uliti neophodno samopouzdanje kao i želju za upravljanjem motornim vozilom, tako da i posle završene obuke s velikom ljubavlju samostalno nastavljaju svoje vozačko usavršavanje.
Svoje kandidate osposobimo za upravljanje u svim saobraćajnim uslovima, specifičnim situacijama, te samostalno mogu rješavati moguće nedaće savremenog drumskog saobraćaja.
Posebnu pažnju obraćamo na specifičnosti saobraćaja na saobraćajnicama maršute polaganja praktičnog ispita, kao i na saobraćajnicama u blizini najčešće posjećivanih mjesta budućeg vozača.
Polaganje praktičnog dijela se obavlja pred članom ispitne komisije, a uz prisustvo instruktora vožnje.
Maršutu kretanja prilikom polaganja određuje sam kandidat svojim slučajnim odabirom prije početka ispita, čime se izbjegava moguća pristrasnost.
Nakon položenog završnog dijela ispita, kandidatu se uz čestitke daju upute za radnje koje prethode dobijanju vozačke dozvole kategorije za koju je polagao.

Da biste postali siguran vozač odaberite auto školu SELMA